Homestay

 • 125 m2
 • 3 phòng ngủ 3 giường
 • 2 nệm thêm
 • 2 nhà vệ sinh
 • 8 khách (tối đa 12)
 • 28 Thi Sách, Phường 8, TP Vũng Tàu
 • 72 m2
 • 2 phòng ngủ 3 giường
 • 1 nệm thêm
 • 2 nhà vệ sinh
 • 6 khách (tối đa 10)
 • 28 Thi Sách, Phường 8, TP Vũng Tàu
 • 49 m2
 • 1 phòng ngủ 1 giường
 • 1 nệm thêm
 • 1 nhà vệ sinh
 • 2 khách (tối đa 4)
 • 28 Thi Sách, Phường 8, TP Vũng Tàu
 • 49 m2
 • 1 phòng ngủ 2 giường
 • 1 nệm thêm
 • 1 nhà vệ sinh
 • 4 khách (tối đa 6)
 • 28 Thi Sách, Phường 8, TP Vũng Tàu
 • 50 m2
 • 1 phòng ngủ 2 giường
 • 1 nệm thêm
 • 1 nhà vệ sinh
 • 4 khách (tối đa 6)
 • 172 Hoàng Hoa Thám, P 2, TP VT
 • 108 m2
 • 3 phòng ngủ 4 giường
 • 2 nệm thêm
 • 2 nhà vệ sinh
 • 6 khách (tối đa 12)
 • 149 Võ Thị Sáu, P Thắng Tam, TP VT
 • 74 m2
 • 2 phòng ngủ 2 giường
 • 1 nệm thêm
 • 2 nhà vệ sinh
 • 4 khách (tối đa 8)
 • 149 Võ Thị Sáu, P Thắng Tam, TP VT
 • 83 m2
 • 2 phòng ngủ 2 giường
 • 1 nệm thêm
 • 2 nhà vệ sinh
 • 4 khách (tối đa 8)
 • 172 Hoàng Hoa Thám, P 2, TP VT
 • 76 m2
 • 2 phòng ngủ 2 giường
 • 1 nệm thêm
 • 2 nhà vệ sinh
 • 4 khách (tối đa 8)
 • 149 Võ Thị Sáu, P Thắng Tam, TP VT
 • 59 m2
 • 2 phòng ngủ 2 giường
 • 1 nệm thêm
 • 1 nhà vệ sinh
 • 4 khách (tối đa 6)
 • 149 Võ Thị Sáu, P Thắng Tam, TP VT
 • 59 m2
 • 1 phòng ngủ 1 giường
 • 1 nệm thêm
 • 1 nhà vệ sinh
 • 3 khách (tối đa 6)
 • 149 Võ Thị Sáu, P Thắng Tam, TP VT
 • 59 m2
 • 2 phòng ngủ 2 giường
 • 1 nệm thêm
 • 1 nhà vệ sinh
 • 4 khách (tối đa 6)
 • 149 Võ Thị Sáu, P Thắng Tam, TP VT
 • 50 m2
 • 1 phòng ngủ 1 giường
 • 1 nệm thêm
 • 1 nhà vệ sinh
 • 2 khách (tối đa 4)
 • 172 Hoàng Hoa Thám, P 2, TP VT
 • 59 m2
 • 1 phòng ngủ 1 giường
 • 1 nệm thêm
 • 1 nhà vệ sinh
 • 2 khách (tối đa 4)
 • 149 Võ Thị Sáu, P Thắng Tam, TP VT
 • 108 m2
 • 3 phòng ngủ 3 giường
 • 1 nệm thêm
 • 2 nhà vệ sinh
 • 6 khách (tối đa 12)
 • 149 Võ Thị Sáu, P Thắng Tam, TP VT

ChâuHometay Guide Book

Liên kết

 • 250 m2
 • 4 phòng ngủ 7 giường
 • 4 nệm thêm
 • 3 nhà vệ sinh
 • 15 khách (tối đa 20)
 • 125/2 Võ Thị Sáu, P 2, TP VT
 • 300 m2
 • 5 phòng ngủ 6 giường
 • 4 nệm thêm
 • 5 nhà vệ sinh
 • 12 khách (tối đa 20)
 • 450 m2
 • 7 phòng ngủ 9 giường
 • 3 nệm thêm
 • 9 nhà vệ sinh
 • 15 khách (tối đa 25)
 • 8 Bàu Sen 3, P 2, TP VT
 • 400 m2
 • 4 phòng ngủ 4 giường
 • 4 nệm thêm
 • 4 nhà vệ sinh
 • 8 khách (tối đa 16)
 • 31/1 Lạc Long Quân, P 2, TP VT

Team Châu Homestay

Với đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động đầy nhiệt huyết và chân thành, Châu Homestay cam kết sẽ mang lại cho quý khách trải nghiệm tuyệt vời nhất khi lưu trú tại hệ thống của chúng tôi.

Lê Ngọc Thanh Châu
CEO / Founder

Lê Thị Ngọc Hân
Admin / Sale maneger

Trương Thị Hà Phương
Admin / Sale maneger