Homestay

 • 55 m2
 • 1 phòng ngủ 2 giường
 • 1 sofabed nệm thêm
 • 1 nhà vệ sinh
 • 4 khách (tối đa 5 (người lớn + trẻ em))
 • 28 Thi Sách, Phường 8, TP Vũng Tàu
 • 83 m2
 • 2 phòng ngủ 2 giường
 • 2 nệm thêm
 • 2 nhà vệ sinh
 • 4 khách (tối đa 8)
 • 172 Hoàng Hoa Thám, P 2, TP VT
 • 40 m2
 • 1 phòng ngủ 1 giường
 • 1 sofabed nệm thêm
 • 1 nhà vệ sinh
 • 1 khách (tối đa 2)
 • 28 Thi Sách, Phường 8, TP Vũng Tàu
 • 49 m2
 • 1 phòng ngủ 2 giường
 • 1 sofabed nệm thêm
 • 1 nhà vệ sinh
 • 2 khách (tối đa 4)
 • 28 Thi Sách, Phường 8, TP Vũng Tàu
 • 125 m2
 • 3 phòng ngủ 3 giường
 • 1 sofabed nệm thêm
 • 2 nhà vệ sinh
 • 8 khách (tối đa 10)
 • 28 Thi Sách, Phường 8, TP Vũng Tàu
 • 75 m2
 • 2 phòng ngủ 3 giường
 • 1 sofabed nệm thêm
 • 2 nhà vệ sinh
 • 4 khách (tối đa 6)
 • 28 Thi Sách, Phường 8, TP Vũng Tàu
 • 45 m2
 • 1 phòng ngủ 1 giường
 • 1 sofabed nệm thêm
 • 1 nhà vệ sinh
 • 1 khách (tối đa 2)
 • 28 Thi Sách, Phường 8, TP Vũng Tàu
 • 49 m2
 • 1 phòng ngủ 2 giường
 • 1 nhà vệ sinh
 • 2 khách (tối đa 4)
 • 28 Thi Sách, Phường 8, TP Vũng Tàu
 • 50 m2
 • 1 phòng ngủ 2 giường
 • 1 nệm thêm
 • 1 nhà vệ sinh
 • 4 khách (tối đa 6)
 • 172 Hoàng Hoa Thám, P 2, TP VT
 • 108 m2
 • 3 phòng ngủ 4 giường
 • 2 nệm thêm
 • 2 nhà vệ sinh
 • 8 khách (tối đa 12)
 • 149 Võ Thị Sáu, P Thắng Tam, TP VT
 • 74 m2
 • 2 phòng ngủ 2 giường
 • 1 nệm thêm
 • 2 nhà vệ sinh
 • 4 khách (tối đa 8)
 • 149 Võ Thị Sáu, P Thắng Tam, TP VT
 • 83 m2
 • 2 phòng ngủ 2 giường
 • 1 nệm thêm
 • 2 nhà vệ sinh
 • 4 khách (tối đa 8)
 • 172 Hoàng Hoa Thám, P 2, TP VT
 • 76 m2
 • 2 phòng ngủ 2 giường
 • 1 nệm thêm
 • 2 nhà vệ sinh
 • 4 khách (tối đa 8)
 • 149 Võ Thị Sáu, P Thắng Tam, TP VT
 • 59 m2
 • 2 phòng ngủ 2 giường
 • 1 nệm thêm
 • 1 nhà vệ sinh
 • 4 khách (tối đa 6)
 • 149 Võ Thị Sáu, P Thắng Tam, TP VT
 • 59 m2
 • 1 phòng ngủ 1 giường
 • 1 nệm thêm
 • 1 nhà vệ sinh
 • 3 khách (tối đa 6)
 • 149 Võ Thị Sáu, P Thắng Tam, TP VT
 • 59 m2
 • 2 phòng ngủ 2 giường
 • 1 nệm thêm
 • 1 nhà vệ sinh
 • 4 khách (tối đa 6)
 • 149 Võ Thị Sáu, P Thắng Tam, TP VT
 • 50 m2
 • 1 phòng ngủ 1 giường
 • 1 nệm thêm
 • 1 nhà vệ sinh
 • 2 khách (tối đa 4)
 • 172 Hoàng Hoa Thám, P 2, TP VT
 • 59 m2
 • 1 phòng ngủ 1 giường
 • 1 nệm thêm
 • 1 nhà vệ sinh
 • 2 khách (tối đa 4)
 • 149 Võ Thị Sáu, P Thắng Tam, TP VT
 • 108 m2
 • 3 phòng ngủ 3 giường
 • 1 nệm thêm
 • 2 nhà vệ sinh
 • 6 khách (tối đa 12)
 • 149 Võ Thị Sáu, P Thắng Tam, TP VT

ChâuHometay Guide Book

Liên kết

 • 400 m2
 • 4 phòng ngủ 4 giường
 • 4 nệm thêm
 • 4 nhà vệ sinh
 • 8 khách (tối đa 16)
 • 31/1 Lạc Long Quân, P 2, TP VT
 • 28/10E Lương Văn Can, P2, TP. Vũng Tàu
 • 500 m2
 • 6 phòng ngủ 9 giường
 • 5 nệm thêm
 • 20 khách (tối đa 30)
 • Le Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Vũng Tàu
 • 450 m2
 • 7 phòng ngủ 9 giường
 • 3 nệm thêm
 • 9 nhà vệ sinh
 • 15 khách (tối đa 25)
 • 8 Bàu Sen 3, P 2, TP VT
 • 400 m2 m2
 • 10 phòng ngủ 15 giường
 • 10 nhà vệ sinh
 • 35 khách (tối đa 40)
 • 01 Phan Huy Chú, phường 2, TP.Vũng Tàu
 • 300 m2
 • 5 phòng ngủ 6 giường
 • 4 nệm thêm
 • 5 nhà vệ sinh
 • 12 khách (tối đa 20)

Team Châu Homestay

Với đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động đầy nhiệt huyết và chân thành, Châu Homestay cam kết sẽ mang lại cho quý khách trải nghiệm tuyệt vời nhất khi lưu trú tại hệ thống của chúng tôi.

Lê Ngọc Thanh Châu
CEO / Founder

Lê Thị Ngọc Hân
Admin / Sale maneger

Trương Thị Hà Phương
Admin / Sale maneger