Phụ thu out trễ (quý khách vui lòng báo trước để được hỗ trợ ưu đãi) :

Không báo trước 250.000 đ đến 500.000 đ / giờ
Có báo trước 50.000 đ đến 150.000 đ / giờ

Cho thuê xe máy (Airblade/Vison/Lead) giao tại bến xe, bến tàu, chổ nghỉ :

Giá 150.000 đ Chiếc 24h
Lễ, Tết 200.000 đ Chiếc 24h

Chính sách hoàn huỷ: khắt khe (không hoàn huỷ)

Không nhận số khách quá tối đa, vui lòng up căn lớn hơn phù hợp

Quý khách không thông báo đúng số lượng khách ở, sẽ chịu trách nhiệm hành chính về lưu trú bất hợp pháp (từ 5 triệu/case)

Xem thêm nội quy chổ ở tại đây 👉 Nội quy